top of page
  • Forfatterens bildeEirik Aleksander Solvi

Hvordan fungerer feriepenger? Vi oppklarer 5 myter!

Oppdatert: 22. sep. 2022

De aller fleste har et forhold til feriepenger. For folk flest kan det føles som en liten bonus når sommeren nærmer seg, mens det for arbeidsgiver ofte medfører litt ekstra å huske på. Noe som imidlertid går igjen er at mange er usikre på hvordan feriepenge-ordningen faktisk fungerer. Vi oppklarer noen av de vanligste mytene!


1. Feriepenger kommer i tillegg til vanlig lønn

Nei. De aller fleste bedrifter har 11 måneder med vanlig lønn og 1 måned i året hvor man får utbetalt feriepenger i stedet. Feriepengene tjenes opp året før, i opptjeningsåret, og legges altså til side for deg av arbeidsgiver. Enkelte steder er det unntak, men dette er den klart vanligste praksisen.


Ferie penger - skattefradrag - regnskap - lønn - sommer og strand

2. Man har krav på 5 uker betalt ferie

Nei. Loven sier at arbeidsgiver skal betale minst 10,2 prosent i feriepenger, noe som tilsvarer 4 uker betalt ferie. Derimot er det slik at mange fagforeninger har fremforhandlet gode avtaler for sine medlemmer som gir rett til 5 uker betalt ferie.


3. Feriepengene er skattefrie

Nei. Det trekkes riktignok ikke skatt av feriepengene ved selve utbetalingen, og du vil sannsynligvis oppleve å ha mer penger på konto måneden du får feriepenger enn andre måneder. Skatten betales når du opparbeider deg retten til feriepengene, det vil si at den trekkes av lønnen din gjennom opptjeningsåret.


4. Jeg har krav på feriepenger selv om jeg har vært permittert.

Nei. Når du er permittert mottar du dagpenger fra NAV og disse gir ikke rett til feriepenger (det har vært endring under korona-pandemien, men regelverket er nå tilbake til normalen).


5. Jeg har krav på like mye feriepenger selv om jeg var sykmeldt i fjor.

Tja. Ved sykmelding vil du opparbeide deg rett til feriepenger de første 16 dagene du er sykemeldt. Dette dekkes av arbeidsgiver. Deretter vil du opparbeide feriepenger fra NAV, men dette er begrenset til 48 dager i året. Det vil si at hvis du har vært sykmeldt sammenhengende i mer enn 64 dager, vil feriepengeutbetalingen bli redusert.


Avslutningsvis er det greit for deg som er ny i arbeidslivet å vite å vite at det er først sommeren etter ditt første hele arbeidsår at du får utbetalt feriepenger som tilsvarer ferien du har krav på.


Husk også; dersom du bytter jobb er det vanlig praksis å få utbetalt feriepengene du har til gode, samtidig som du slutter i jobben. Da kan det være smart å sette av disse pengene til neste års ferie.

Comentarios


bottom of page